Wielkanoc jest jednym z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich. Stanowi on upamiętnienie Śmierci Krzyżowej i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie przygotowują się do godnego świętowania powstania z grobu przez 40 dni Wielkiego Postu. Tydzień poprzedzający Wielkanoc nazwano Wielkim Tygodniem. Wielki Czwartek przypomina wyznawcom o Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, natomiast w Wielki Piątek wspomina się Mękę i Śmierć […]

Read more