Początkowo świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego trwało cały tydzień, zaś od końca XI w. obchody te ograniczono do trzech dni, by ostatecznie zarządzenie papieskie z 2. połowy XVIII w. skróciło je do dwóch dni, co trwa do czasów współczesnych. W dniach 12-13 kwietnia katolicy na całym świecie będą obchodzić Wielkanoc inną niż wszystkie. Przeżywanie Męki i Zmartwychwstania […]

Read more