• Redaktor naczelny: Barbara Siwek

  • Zastępca redaktora naczelnego: Maks Małecki VIIA

  • Zarządzanie stroną i danymi: Aleksander Zyśk IIIB Gim